הבנק מסרב לתת לך משכנתא? לא סוף העולם.
כשהבנק אומר לך לא – אנחנו אומרים לך כן!

תם העידן בו הבנקים היו היחידים לתת משכנתאות. מהיום ניתן לקבל
משכנתא חוץ בנקאית ישירות מבר קפיטל בע"מ בתנאים חסרי תקדים:

  • הלוואה לכל מטרה כנגד שיעבוד נדל"ן עד 60% משווי הנכס
  • שיעבוד מדרגה ראשונה או שניה
  • אפשרות להלוואת בלון (תשלומי ריבית בלבד)
  • אפשרות לפירעון מוקדם 

דברו איתנו