הלוואות לעסקים של בר קפיטל

חברת בר קפיטל מציעה ללקוחות עסקיים הלוואות מיידיות בדגש על שירות מהיר, יעיל וגמיש, תוך הקפדה בלתי מתפשרת על יושרה, הגינות ודיסקרטיות. 

אנו מציעים:

– ההלוואה ניתנת לתקופה שבין  12 – 3 חודשים (בהתאם לצרכי הלווה)

– ההחזרים של ההלוואה מבוצעים באמצעות שיקים אישיים ודינם כדין ניכיון שקים לצרכי מס

– ההלוואה מועברת בהעברת זה"ב מיד עם החתימה על הסכם ההלוואה (במקרה הצורך ניתן לקבל מזומן או שיק לפקודתכם)

היתרונות שלנו:

א.  פרעון מוקדם – ניתן לפרוע את ההלוואה בכל זמן ולהתקזז על החלק היחסי של יתרת הריבית

ב.  בר קפיטל בע"מ הינה מוסד כספי כך שלקוחותיה פטורים מתשלום מע"מ בגין העמלות

ג.  ההלוואה ניתנת ישירות מבר קפיטל. אנחנו לא "מסדרים" לך הלוואה מגורם חיצוני ולא מפנים אותך לאף אחד, כך תחסוך גם עמלות תיווך שונות וגם זמן המתנה יקר עד ש"יסדרו לך" את ההלוואה

ד.  הזמינות –   אישור עקרוני וחתימה על הסכם הלוואה תוך 24 שעות מרגע קבלת הפנייה

ה.  אין צורך בערבים או בטחונות

ו.  לא פוגע במסגרת האשראי הבנקאית

ז.  השיקים שלך נרשמים לפקודת בר קפיטל בע"מ (למוטב בלבד), לכן נשארים אצלנו ולא מתגלגלים הלאה. כך נשמרת לך האופציה לשלם אותם במזומן/ בהעברה בנקאית בתמורה (במקום שיופקדו בבנק)

ח.  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת 

ט.  חשבונית מס כחוק בגין כל העלויות (ריבית או עמלה)

הקריטריונים לקבלת הלוואה מיידית מבר קפיטל:

א.  חברה עם וותק של שנה לפחות

ב.  הצגת דוחות כספיים של החברה, כולל שומת מס אישית

ד.  חשבון בנק תקין ללא החזרי שיקים/ הוראות קבע

ה.  לא קיימים תיקים פתוחים בהוצאה לפועל כנגד מבקש ההלוואה

ו.  תושב ישראל בעל אזרחות ישראלית

ז.  ערבות אישית של בעלי החברה

חשוב לדעת – ההלוואה כפופה לאישור בר קפיטל. הצעה תינתן בהתאם לנתוניו האישיים של כל לקוח.

* אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

דברו איתנו