הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה מנוהלת ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, והחלה את פעילותה ב – 11.04.2012, זוהי קרן מאוחדת לעסקים קטנים ובינוניים, המיועדת לעסקים שמחזורם השנתי אינו עולה על 100 מיליון ₪.

ניתן להגיש בקשה לקרן באמצעות גוף מתאם (תבור או בי.די.אי), אשר מגיש את חוות דעתו לוועדת אשראי הכוללת את נציגי הבנקים, נציגי הציבור ונציג הגוף המתאם. וועדת האשראי בוחנת ומאשרת את מתן ההלוואה לעסק, וזו מוזרמת ומנוהלת באמצעות אחד הבנקים הבאים:

בנק הפועלים, בנק אוצר החייל, בנק מזרחי טפחות ובנק מרכנתיל דיסקונט.

מטרת ההלוואה:

א. הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים ובינוניים בצמיחה אשר סובלים מקשיי תזרים.

ב. הלוואות סיוע להקמת עסקים קטנים ובינוניים חדשים או להרחבת עסקים קיימים.

תנאי זכאות ו/או דרישות סף:

מחזור שנתי עד 100 מיליון ₪.

לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף באותו הזמן.

קבלת אישור לאחר עריכת בדיקה כלכלית של הגוף המתאם, של הבנק ושל נציג הציבור בוועדת האשראי.

פירוט הסיוע:

• תקופת ההלוואה: עד חמש שנים – כאשר תינתן תקופת דחייה של חצי שנה על החזר תשלומי הקרן (גרייס).

• ביטחונות: בין 10% ל- 25%, תלוי בהגדרת העסק (בהקמה / ותיק).

• ערבות: הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 70% / 85% מגובה ההלוואה. בנוסף, נדרשת ערבות אישית של הבעלים.

• ההלוואה תינתן באחד מהמסלולים החלופיים: שקלי צמוד, שקלי לא צמוד, ריבית משתנה, צמוד מט"ח.

שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות  מסוג זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן.

פנה עוד היום לבר קפיטל ובדוק את זכאותך לקבלת הסיוע!

דברו איתנו