הזרמת הון והשבחת חברות:

בר קפיטל הינה חברה שעוסקת במתן הלוואות ובגיוס אשראי בנקאי וחוץ בנקאי, ומשכך, נשענת על איתנותה הפיננסית, בין היתר,  לצורך הזרמת הון לחברות בצמיחה אשר מעוניינות לשפר ולשבח את התוצאות העסקיות שלהן.

במסגרת פעילות זו, אנו בוחנים חברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה, עם התנהלות עסקית מפוכחת ובריאה, המעוניינות לצרף משקיע פעיל ( אשר יהיה בבחינת שותף לכל דבר ועניין), הן בתפעול השוטף של החברה, והן בקבלת החלטות אסטרטגיות.

 

דברו איתנו