פקטורינג – ניכיון חשבוניות

פקטורינג, בדומה לניכיון שיקים, הינו ניכיון חשבוניות לעסקים בגין מוצרים/ שירותים שסופקו ללקוח והופקה בגינם חשבונית.

לאחר הצגת החשבונית ואישור קבלת התמורה ע"י לקוחותיכם, יועברו אליכם באופן מיידי 85% מסך החשבונית. יתרת התשלום בסך 15% תועבר אליכם ביום העברת התשלום של לקוחותיכם בפועל בניכוי עמלת הניכיון.

יתרונות הפקטורינג:

  • תשלום דחוי הופך למזומן.
  • לא פוגע במסגרות האשראי.
  • הליך פשוט נוח ומהיר.
  • ריבית ניכיון אטרקטיבית במיוחד.

דברו איתנו