מחלקת ניכיון שקים מסחריים לעסקים

מחלקת ניכיון השקים שלנו מיועדת לעסקים אשר מעוניינים להמיר את השקים אותם הם מקבלים במסגרת הפעילות העסקית שלהם למזומנים. ניתן לנכות שקים שתאריך הפירעון שלהם לא עולה על 6 חודשים, תמורת תשלום עמלת ניכיון, הנגזרת מסכום השיק וממספר הימים לפירעון.

חשוב שתדע!

עפ"י חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000, כל מי שעוסק בניכיון צ'קים חייב להחזיק ב"תעודת רישום לנותן שירות מטבע" מטעם משרד האוצר- אגף שוק ההון ביטוח וחסכון. הנך מוזמן להיכנס לאתר של משרד האוצר – רשם נותני שירותי מטבע, ולמצוא אותנו שם. מס תעודת הרישום של בר קפיטל הינו – 47278

למה לנכות שקים בבר קפיטל?

– בר קפיטל הינו מוסד כספי, כך שהעמלות שאתה משלם פטורות מתשלום מע"מ.

– קבלה ממוחשבת כדין במעמד ניכיון הצ'קים וחשבונית מס על העמלה לאחר הפירעון.

– השקים שאתה מוסר לנו לא מתגלגלים הלאה –

כך שתוכל להחליף/לפרוע את השקים שמסרת לניכיון בכל זמן.

– לא פוגע במסגרת הניכיונות שלך בבנק.

– אמינות ודיסקרטיות מוחלטת.

 

 

שם:

טלפון:

דוא"ל