משכנתא הפוכה לגיל הזהב:

 

מהי משכנתא הפוכה?

משכנתא לגיל הזהב הינה הלוואה שאין בגינה החזרים חודשיים, אשר ניתנת כנגד משכון נכס שבבעלותכם. משכנתא הפוכה ניתנת לבני 60 ומעלה, והיא מתאימה בעיקר לבעלי נכס אשר זקוקים להלוואה, אך אין ביכולתם לעמוד בהחזרים חודשיים בגין ההלוואה.

איך מחזירים את ההלוואה?

ניתן לפרוע את ההלוואה בכל שלב. על הלווה להודיע בכתב על רצונו לפרוע את ההלוואה. מתבצע חישוב ריבית על תקופת ההלוואה שחלפה בתוספת קרן ההלוואה, ולאחר פירעונה מתבטל רישום המשכנתא מהנכס. במרה שהלווה הולך לעולמו לפני שפרע את ההלוואה, אזי היורשים של הלווה פורעים את ההלוואה מהונם העצמי או ממכירת הנכס שירשו.

מהם יתרונותיה של משכנתא לגיל הזהב?

ראשית, במשכנתא זו אין החזרים חודשיים, כך שללווה אין חשש שמא לא יצליח לעמוד בהחזרי ההלוואה שנטל. יתרה מכך, לגוף המלווה אין אפשרות לדרוש מהלווה לפרוע את ההלוואה בשום שלב, אלא אם הלווה הולך לעולמו. אזי היורשים של הנכס הממושכן נדרשים לפרוע את ההלוואה תוך פרק זמן סביר המספיק למכירתו של הנכס.

מהם הם אחוזי המימון שניתן לקבל?

אחוזי המימון עולים ביחס ישיר לגיל הלווה. לווה צעיר שרק עתה חצה את גיל 60, יכול לקבל עד 15% מימון משווי הנכס שבבעלותו. אחוזי המימון עולים, ככל שגילו של הלווה עולה.

פנה עוד היום לבר קפיטל לבדיקת זכאותך לקבלת משכנתא הפוכה!

 

שם:

טלפון:

דוא"ל