הלוואה מיידית לחברות בע"מ

 

– הלוואה מידית הינה הלוואה חוץ בנקאית, שניתן לקבלה באופן עקרוני תוך יום עסקים אחד.

– סכום ההלוואה המקסימלי אותו ניתן לקבל הינו 100,000 ₪.

– ניתן לקבל את ההלוואה במזומן, בהעברה בנקאית לחשבונכם, או בשיק לפקודתכם.

– ההלוואה ניתנת לתקופה שבין  12 – 3 חודשים (בהתאם לצרכי הלווה).

– ההחזרים של ההלוואה מבוצעים באמצעות שקים אישיים ודינם כדין ניכיון שקים לצרכי מס.

למה דווקא בר קפיטל?

א.  בלעדי לבר קפיטלניתן לפרוע את ההלוואה בכל זמן ובכל שלב

ולהתקזז על החלק היחסי של יתרת הריבית!

ב.  בר קפיטל בע"מ הינה מוסד כספי כך שלקוחותיה פטורים מתשלום מע"מ בגין העמלות.

ג.  ההלוואה ניתנת ישירות מבר קפיטל

אנחנו לא "מסדרים" לך הלוואה מגורם חיצוני ולא מפנים אותך לאף אחד,

כך תחסוך גם עמלות תיווך שונות וגם זמן המתנה יקר עד ש"יסדרו לך" את ההלוואה.

ד.  הזמינות –   אישור עקרוני תוך יום מרגע קבלת הפנייה.

לאחר האישור תוכל/י לתאם פגישה מיידית לקבלת ההלוואה.

ה.  אין צורך בערבים או בטחונות!

ו.  לא פוגע במסגרת האשראי הבנקאית.

ז.  השקים שלך נשארים אצלנו ולא מתגלגלים הלאה –

כך נשמרת לך האופציה לשלם את החזרי ההלוואה במזומן/ בהעברה בנקאית בתמורה לשקים שמסרת

(במקום שהשקים יופקדו בבנק). כמו כן, באפשרותך למנוע את סחירותם של השקים אותם אתה

מוסר (למוטב בלבד) ולרשום אותם לפקודת בר קפיטל בע"מ בלבד.

ח.  דיסקרטיות מוחלטת – העסקים שאת/ ה עושה עם בר קפיטל הם בינינו ובינינו בלבד!

ט.  חשבונית מס כחוק על כל עלות ההלוואה תימסר מייד עם פירעון כל שיק.

מהם הקריטריונים לקבלת הלוואה מיידית מבר קפיטל?

א.  חברה עם וותק של שנתיים לפחות.

ב.  יש להציג מאזן בוחן מרואה חשבון לשנת המס הנוכחית, ובנוסף שומת מס מהשנה הקודמת.

ג.  יש להציג 3 דוחות מע"מ אחרונים.

ד.  חשבון בנק תקין ומסודר ללא החזרים של צ'קים או הוראות קבע מהסיבה של "אין

כיסוי מספיק" בשנתיים האחרונות. כמו כן, אובליגו מאושר  של 50,000 ₪ לפחות.

ה.  לא קיימים תיקים פתוחים בהוצאה לפועל כנגד מבקש ההלוואה.

ו.  תושב ישראל בעל אזרחות ישראלית. (ת.ז. כחולה).

ז.  ערבות אישית של בעלי החברה.

לתשומת ליבך – כל הנתונים נבדקים על ידינו בקפידה. ברשותנו מאגרי מידע רבים

ומגוונים באמצעותם אנו בודקים את מהימנות המסמכים אותם הינך מציג. במידה ואינך עומד

בקריטריונים אלו, אנא חסוך ממך ומאיתנו טרחה וזמן יקר וקבל את התנצלותנו על כך שלא

נוכל לאשר לך את ההלוואה.

ולמען ההגינות…

חשוב לציין, כי הלוואה חוץ בנקאית לעולם תהיה יקרה יותר מהלוואה בנקאית, וזאת מן הסיבה

שעלות גיוס האשראי של בנק מסחרי זולה מזו של חברה פרטית. על כן, אם השיקול של עלות הריבית

הינו השיקול היחיד והעיקרי, אזי האופציה הבנקאית זולה יותר.

שם:

טלפון:

דוא"ל