הבנק מסרב לתת לך משכנתא? לא סוף העולם.
כשהבנק אומר לך לא – אנחנו אומרים לך כן!

תם העידן בו הבנקים היו היחידים לתת משכנתאות. מהיום ניתן לקבל
משכנתא חוץ בנקאית ישירות מבר קפיטל בע"מ ובתנאים חסרי תקדים:

- הלוואה לכל מטרה כנגד שיעבוד נדל"ן עד 60% משווי הנכס.
– שיעבוד מדרגה ראשונה או שניה.
– אפשרות להלוואת בלון (תשלומי ריבית בלבד).
– אפשרות לפירעון מוקדם בכל שלב.

שם:

טלפון:

דוא"ל